top of page

Fabrikk / Produksjon

Produksjon

Produksjonen går kontinuerlig for våre vannmaskiner. Videoen på siden viser hvordan skrukorkene settes på under produksjonen.

Fylling

Ferdig flylte flasker kommer rullende på samlebåndet for videre pakking og ettikettmontering.

Pakking

Flasker ferdig pakket for utsending til distributør.

bottom of page